działalność naukowa

Firmy w bazie powiązane z usługą/produktem: działalność naukowa.

Europejska Uczelnia w Warszawie

Nasza misja to kształcenie zgodnie z obowiązującymi potrzebami (należy przez to rozumieć instytucje szeroko rozumianej administracji centralnej i rządowej, współczesny biznes oraz sfery non-profit).